Author's index

Akhmedzhanova G.M

46,54

Asif M

17

Balitskaya L.V

56

Balitsky V.S

56, 57

Bezmen N.I

17

Bezmen N.I

8

Bocharnikov R.E

42, 43, 44

Bogolepov M. V.

21

Bondarenko G.V

40

Budanov S.V

45

Bukhtiyarov P.G

8

Chevychelov V.Yu

11

Chichagov A.V

61

Chudinovskikh L.T

13

Dadze T.P

46

Dilanyan R.A

61

Dokina T.N

61

Drozhzhina N.A

61

Epelbaum M.B

12

Ezhov S. V

23

Fedkin A.V

22

Fedkin V.V

28

Fedkin M.V

48

Fonarev V.I

27, 32, 36

Gerya T.V

26, 34, 36

Gorbachev N.S

14, 16

Gorbaty Yu.E

40

Graphchikov A.A

32, 36, 38

Ivanova L.I

50

Kalinichev A.G

8, 41

Karasyova O.N

50

Kashirtseva G.A

46

Khodorevskaya L.I

9

Konilov A.N

36,58

Konnikov E.G

18

Korzhinsky M.A

39, 42, 44

Kotelnikov A.R

51, 53, 54

Kotelnikova Z.A

27

Kotova A.A

47

Lakshtanov L.Z

50

Litvin Yu.A.

13

Lunin S.E.

48, 54

Maaskant P.

38

Marakushev A.A.

14

Mar'ina E.A

56

Naldrett A. J.

17

Novikov G.V.

58

Orlov R.Yu

46

Osadchii E.G

47, 48

Perchuk L.L

26, 34

Persikov E.S

8

Pertsov N.B

53

Pivovarov S.A

50, 51

Redkin A.F

23

Romanenko I.M.

59, 61

Safonov O.G

30

Salova T.P.

10, 12

Samokhvalova O.L

61

Seltmann R

22

Shmonov V.M

24

Simakin A.G

10

Sipavina L.V

58

Sokolov Yu.A

58

Sretenskaya N.G

39

Stolyarova T.A

59

Suk N.I.

11,19

Sultanov D.M

36,38

Suvorova V.A

51, 53, 54

Tkachenko S.I

42, 44

Touret J.L.P

27

Ushakovskaya T.V

61

Varlamov D.A

61

Vitovtova V.M.

24

Zakirov I.V

39

Zaraisky G.P

22

Zavelsky V.O

8, 12

Zharikov V.A

8, 9

Zharikova L.Yu

32

Zhdanov N.N

42, 54

Zonova I.A

43

Zyryanov V.N

51

***

Prievous Contents