Authors index

For numbers in square brackets see ADDRESSES of INSTITUTES

A

Abramov S.S.[4] 34

Akhmedzhanova G.M.[1] 29,32,69

Akinfiev N.N.[12] 34

Aldushin K.A. [6] 49

Aleksandrov S.M. [3] 12

Alekseev V.A.[3] 41, 43

Archakov I.Yu.[23] 23, 61

B

Badyukov D.D.[3] 57

Balitsky V.S.[1] 65,66

Bannykh L.N.[3] 14, 41, 43, 44

Baranova N.N.[3] 44

Bekker R.B.[13] 72

Belitsky I.A. [13] 54,75

Belyaeva V.K.[3] 14

Bobrov A.V.[6] 5

Borisovsky S.Yu.[4] 9

Borzdov Yu.M.[13] 52,62

Bublikova T.M.[1] 65

Burdina K.P.[8] 56

C

Chashchukhin I.S.[17] 13

Chevychelov V.Yu.[1] 9

Chichagov A.V.[1] 29, 68

Chudinovskikh L.T.[1] 6, 48, 49

Chukichev M.V.[7] 48

D

Dadze T.P.[1] 32,40

Demin S.P.[13] 72, 75

Dernov-Pegarev V.F.[3] 18

Dorfman A.M.[3] 20, 64

Dorogokupets P.I.[16] 73

Dunaeva A.N.[3] 80

Durasova N.A.[3] 14

E

Efremov A.V.[13] 52

Egorov D.G.[20] 58

F

Fed'kin M.V.[1] 11,41

Fedorenko V.V.[18] 76

Feldman V.I.[5] 54

Foursenko D.A.[13] 72

Fursenko B.A.[13] 54,75

G

Galimov E.M.[3] 48

Galiunin R.V.[11] 59

Gartvich Yu.G.[13] 24

Gasparik T.[27] 5

Gerya T.V.[1] 7

Glazkova M.A.[3] 77

Gorbunov V.Yu.[3] 35

Goryanov S.V.[13] 54

Gramenitsky E.N.[5] 22

Gulish O.K.[8] 56

I

Ivanov B.A.[10] 16

Iwasaki F.[28] 65

Iwasaki H.[28] 65

K

Kadik A.A.[3] 20

Kashirtseva G.A.[1] 32

Khisina N.P.[3] 26

Khokhryakov A.F.[13] 52

Khramov D.A.[3] 77

Khvostantsev L.G.[21] 56

Kiseleva I.A.[5] 75

Kochnova L.N.[3] 14

Kol'tsov A.B.[24] 17

Kolonin G.R.[12] 47

Komarov I.A.[5] 36,37

Konnikov E.G.[1] 28,47

Korzninskaya V.S.[1] 31

Kotelnikov A.R.[1] 27, 66, 68, 69, 71,78

Kotova A.A.[1] 11,41

Koval'skii A. M.[1] 66,68,69,71

Kozlov E.A.[25] 54

Kravchenko O.V.[8] 56

Kravchuk I.F.[3] 18

Krigman L.D.[3] 19

Kulinich S.A.[8] 56

Kupin Yu.G.[7] 57

Kurovskaya N.A.[3] 38

Kuskov O.L.[3] 20

L

Lebedev E.B.[3] 20, 64

Leonova M.E.[8] 56

Litvin V.Yu.[6] 5

Litvin Yu.A.[1] 5, 6, 48,49

Litvinov B.V.[25] 54

Lukanin O.A.[3] 20

Lukanin O.L.[3] 20

Lunin S.E.[1] 60

M

Makhina I.B.[26] 66

Malinin S.D.[3] 18, 38

Mar'in A.A.[26] 66

Mar'ina E.A.[5] 65

Matveev Yu.A.[6] 6

Medvedeva L.S.[3] 41, 43

Melchakova L.V.[5] 36, 75

Mironov A. B. [19] 13

Moloshag V.P.[17] 76

N

Natalenko P.G.[23] 61

O

Obyden S.K.[7] 48

Ogorodova L.P.[5] 36, 66, 71,75

Orlov A.I.[21] 56

Orlov R.Yu.[5] 40

Orlova A. I.[22] 68

Osadchii E.G.[1] 11, 41, 60

P

Pal'yanov Yu. N.[13] 52

Pal'yanova G.A.[14] 47

Perchuk L.L.[1] 6

Pershin S.V.[2] 57

Pet'kov V.I.[22] 68

Petukhov P.A.[1] 39

Pilyugin N.N. [9] 65

Pletchov P.Yu.[6] 7,27

Ponomarev E.M.[16] 73

R

Rakhmanina A.V.[21] 53

Reutskii V.N.[14] 62

Rusakov V.S.[7] 57

S

Samokhvalova O.L.[1] 29

Saparin G.V.[7] 48

Sazonova L.V.[5] 54

Semenenko K.N.[8] 56

Senin V.G.[3] 18, 19

Sevast'yanova L.G.[8] 56

Shabatina A.V.[5] 40

Shatskii A.F.[13] 52

Shchekina T.I.[5] 22

Shiryaev A.A.[3] 48

Shmonov V.M.[1] 64

Shornikov S.I.[23] 23, 61

Shul'ts M.M.[23] 23

Sidel'nikova Yu.M.[15] 54

Sinyakova E.F. [14] 45

Slutsky A.B.[3] 26

Smirnov S.Z.[13] 75

Sokol A.G.[13] 52

Sokolova N.T.[3] 64

Suk N.I.[1] 11

Surkov N.V.[13] 24

Suvorova V.A.[1] 78

T

Tatsii Yu.G.[3] 41,43

Thomas V.G.[13] 72, 75

Tikhomirova V.I. [1] 29

Tol'berg S.A.[5] 37

Troneva M.A.[3] 14

Trusov S.V., 27

U

Uimin S.G.[17] 13

Ul'yanov A.A.[6] 63, 64

Ulin I.V.[5] 68

Ushakovskaya T.V.[1] 68

Ustinov N.I.[3] 63, 64

V

Vavilov V.S.[7] 48

Vidik S.V.[15] 75

Vigasina M.F.[5] 40

Vilisov D.V.[18] 76

Vilisov V.A.[17] 76

Voronov O.A. [21] 53

Votyakov S.L.[17] 13

W

Wirth R.[29] 26

Y

Yakovlev E.N.[21] 53

Yapaskurt V.O.[6] 6

Yurakov R.M.[3] 77

Z

Zaraisky G.P. [1] 9,31

Zharikov A.V.[4] 64

Zharikov V.A.[1] 48

Zhdanov N. N. [1] 60

Zhugin Yu.N.[25] 54

Zhuravlev M.I.[5] 36

Zotov A.V.[4] 44


Radioactive wastes Contents Addresses of Institutes