Authors' index


AuthorsPages
Akhmedzhanova G.M. 34,35
Aksyuk A.M. 25
Alekhin Yu.B. 35,37
Balashov V.N. 29
Balitsky V.S. 44
Beloborodov S.M. 49
Berezkin V.I. 19
Bezmen N.I. 17
Bocharnikov R.E. 40
Bondarenko G.V. 38,40
Bukhtiyarov P.G. 12
Chevychelov V.Yu. 27
Chichagov A.V. 47
Chudinovskikh L.T. 48
Cvetkovic V. 20
Dadze T.P 40
Desyatova T.A. 44
Dilanyan R.A. 47
Dokina T.N. 47
Drozhzhina N.A. 47
Epelbaum M.B. 14
Ezhov S.V 25
Fed'kin A.V. 23
Fed'kin V.V. 6, 15, 19
Fonarev V.I. 17,18
Gerya T.V 18,21
Gorbachev N.S. 30,31
Gorbaty Yu.E. 38, 40
Graphchikov A.A. 14
Ivanov I.P. 29
Janardan A.S. 17
Kalinichev A.G. 38, 47
Karamata S. 20
Khodorevskaya L.I. 11,31
Kitsul V.I. 19
Konilov A.N. 16, 17
Korzhinskii M.A. 39
Kotelnikov A.R. 41
Kreulen R. 17,18
Lakshtanov L.Z. 36
Litvin Yu.A. 13
Lunin S.E. 34
Marakushev A.A. 14, 33
Mints M.V. 17
Nekrasov A.N. 16,46
Novikov G.V. 46
Orlov R.Yu. 40
Osadchii Eu.G. 34, 49
Perchuk L.L 18,21
Persikov E.S. 12
Plyasunov A.V. 35, 36
Plyasunova N.A. 39
Podladchikov Yu.Yu. 21
Podlesskii K.K. 22
Polyakov A.N. 21
Redkin A.F. 27, 43
Romanenko I.M. 16, 49
Safonov O.G. 21
Salova T.P. 14
Samokhvalova O.L. 47
Shapovalov Yu.B. 26, 33
Shmonov V.M. 28
Shmulovich K.I. 24, 39, 40
Simakin A.G. 11
Sipavina L.V. 46
Sorokin V.I. 40, 49
Sretenskaya N.G. 41
Stolyarova T. A. 14
Suvorova V.A. 41
Tikhomirova V.I. 34, 44
Tkachenko S.I. 39, 40
Ushakovskaya T.V. 47
Vakulenko A.G. 37
Yakovleva L.Yu. 15, 16
Zakirov I.V. 41
Zaraisky G.P. 24, 25,41
Zharikov V.A. 5, 6, 24, 30, 35, 41
Zonova I.A. 24
Zyryanov V.P. 41

68


Previous Contents Next