Author's index

Akhmedzhanova G.M

76,78

Aksyuk A.M

41, 42

Balashov V.N

53, 54, 55

Balitskaya L.V

82

Balitskii V.S

82, 83

Bezmen N.I

27, 49, 75

Bocharnikov R.E

71

Bondarenko G.V

73

Bublikova T.M

82

Bukhtiyarov P.G

34

Chevychelov V.Yu

45

Chichagov A.V

78, 84

Chudinovskikh L.T

23, 24

Chukichev M.V

23

Dadze T.P

76, 77

Dilanyan R.A

84

Dokina T.N

84

Drozhzhina N.A

84

Dubinina E.O

68

Emel'chenko A.G

83

Fed'kin A.V

42, 49

Fed'kin V.V

65, 66

Fonarev V.I

57, 64

Gerya T.V

58, 59, 62

Gorbachev N.S

75

Gorbachev P.N

75

Gorbaty Yu.E

73

Graphchikov A.A

48, 66

Ishbulatov R.A

30

Ivanov I.P

44, 78

Ivanova L.I 73

Kalinichev A.G 27

Kanazirsky M 44

Karadzhanov M 44

Karasyova O.N

73

Kashirtseva G.A

76

Khodorevskaya L.I

26

Konilov A.N

60, 64

Korzhinskaya V.S

44

Korzhinsky M.A

71

Kotelnikov A.R

48, 78, 80

Kotov V.V

66

Kotova L.S

66

Kotova N.P

78

Koval'skii A.M

78

Krigman L.D

30

Krotov A.V

59

Lakshtanov L.Z

73

Litvin V.Yu

23

Litvin Yu.A

23, 24

Maaskant P

66

Makhina I.B

83

Marakushev A.A

2

Mar'ina E.A

82

Matveev Y.A

24

Matveeva

48

Narymbetov B.Zh

84

Nekrasov A.N

75, 83

Nielsen T.F.D

30

Novikov G.V

88

Orlov R.Yu

77

Orlova A.I

78

Pavlova T.G

48

Perchuk L.L

24, 58, 59, 62

Persikov E.S

33, 34

Petukhov P.A

79

Pivovarov S.A

72

Red'kin A.F

45

Romanenko I.M

84

Safonov O.G

58, 62

Salova T.P

27

Samokhvalova O.L

84

Saparin G.V

23

Seltmann R

42

Shiryaev A.A

23

Shmonov V.M

47, 48

Simakin A.G.

27

Sipavina L.V

88

Sokolov Ju.A

88

Sretenskaya N.G

48, 69

Stolyarova T.A

36

Stoyanovskaya F.M

42

Suk N.I

30, 38

Sultanov D.M

66

Suvorova V.A

80

Tikhomirova V.I

42

Tkachenko S.I

71

Ushakovskaya T.V

84

Vapnik Ye.

57

Varlamov D.A.

84

Veksler I.V

30

Vitovtova V.M

47, 48

Yapaskurt V.O

24, 58, 62

Zakirov I.V

69

Zaraisky G.P

42, 45, 48, 49

Zharikov A.V

47

Zharikov E.V

83

Zharikov V.A

27

Zharikova L.Yu

68

Zhdanov N.N

71